BETTER FACTORY - Digitalizacija in transformacija Evropske industrije in storitev: digitalna inovacijska stičišča in platforme

Projekt BETTER FACTORY z razvojem integrirane inovacijske in evropske mreže podpira podjetja pri odgovoru na sodobne izzive industrije: pomanjkanje virov, pomanjkanje standardiziranih in odprtih rešitev, potrebo po transformaciji organizacijske strukture podjetij, dostop do sredstev. Vse našteto bomo dosegli z razvojem standardiziranih rešitev za proizvodna podjetja, da bodo lahko sama razvijala in proizvajala nove in personalizirane proizvode ter hkrati razvijala s proizvodi povezane storitve.

Opis projekta:

Better factory bo zagotovil metodologijo za proizvodna MSP, da bodo sodelovala s kreativnim sektorjem pri razvoju novih in personaliziranih proizvodov. Istočasno pa bo projekt zagotovil tehnologijo za proizvodne obrate, ki bo omogočala hitro prilagoditev in preobrazbo v podjetja. Tako bodo ob obstoječi proizvodnji lahko razvijala in proizvajala nove proizvode. Glavni rezultati projekta bodo:

  • napreden proizvodni načrtovalni sistem (APPS), ki ga je mogoče uporabljati brezplačno na odprti IOT platformi po desetkrat nižji ceni in s 50-odstotnim prihrankom časa. APPS bo avtomatsko rekonfiguriral sodelovalne robote glede na karakteristike in spol delavca in bo prav tako omogočil prihranke pri virih, prostoru, logistiki, napravah in orodjih. To bo vodilo do zmanjšanja stroškov poslovanja, povečanja proizvodnje in skrajšanje časa od naročila izdelka do umestitve na trg;
  • tržnica oz. enotna vstopna točka, kjer bodo podjetja lahko kupovala storitve ponudnikov, umetnikov, kreativcev, izobraževalcev in vlagateljev;
  • niz eksperimentov skozi 2 odprta poziva, kjer bodo izbrana podjetja testirala APPS in druga orodja, v skupni vrednosti 11 milijonov evrov;
  • storitve in podpora proizvodnim podjetjem.

 

TECOS vloga:

Tecos v projektu nastopa kot slovenski partner, odgovoren za diseminacijo, izvedbo programa v Sloveniji in sodelovanje slovenskih MSPjev v mednarodnih pozivih, ter sodelovanje pri razvoju sistemov in storitev.

 

Kontakt: Vesna Kneževič Vernon

 


 ZAKAJ TECOS?

  • Dolgoletne izkušnje
  • Kompetenten kader
  • Kratek odzivni čas
  • Celovite rešitve na enem mestu
  • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Študija primera

Hitro do natančnega 3D-modela rezilne naprave za potrebe izdelave nadomestnega kosa

Hitro do natančnega 3D-modela rezilne naprave za potrebe izdelave nadomestnega kosa

Stranka je morala obnoviti preveč obrabljen rotor z noži, za katerega niso imeli delavniške dokumentacije in 3D-modela. S preciznim 3D-skeniranjem originala in izdelavo funkcionalnega CAD-modela so dobili točne podatke za izdelavo nadomestnega rotorja in nožev.

Napoved deformacij termoplastičnega ohišja oljnega filtra po brizganju

Napoved deformacij termoplastičnega ohišja oljnega filtra po brizganju

Stranka je pri razvoju orodja predvidela morebitno prekomerno zvijanje brizganega izdelka ob ohlajanju (material PA66 s 30% steklenih vlaken). S pomočjo poglobljene simulacije brizganja smo vnaprej predvideli deformacije in problem uspešno razrešili.

Analiza izvedljivosti globokega vleka pločevine v eni fazi

Analiza izvedljivosti globokega vleka pločevine v eni fazi

Za dani primer (slika na desni strani) je naročnik predvideval samo eno fazo, vendar so se porajali dvomi pojava napak pri globokem vleku. Z analizo smo dvome ovrgli.

Z Moldflowom in Abaqusom do natančnih rezultatov MKE-analiz ojačanih materialov

Z Moldflowom in Abaqusom do natančnih rezultatov MKE-analiz ojačanih materialov

Izvedli smo primerjalno študijo med eksperimentalno izmerjeno nosilnostjo obravnavanega izdelka in napovedjo MKE-preračuna z upoštevanjem dejanske orientacije ojačitvenih vlaken, ki je pokazala izjemno majhno odstopanje obeh metod.

Prijava eseznam Tecos