1Point: VET usposabljanje z uporabo 1Point učnega pristopa

Nova generacija zaposlenih v industriji bi morala biti tehnično podkovana, vendar programi poklicnega izobraževanja in usposabljanja potreb po tehničnih znanjih v industriji ne izpolnjujejo. Projekt 1Point spodbuja pristop učenja na delovnem mestu s pridobivanjem konkretnih znanj in veščin. Usposabljanje z metodologijo 1Point bo udeležencem pomagalo pri razmisleku in izvajanju nalog, ki so neposredno povezane z njihovim prihodnjim delovnim mestom.

logo 1Point OFFICIAL

Opis projekta: 

Metodologija bo vključevala uporabo sodobnih IKT tehnologij, dostopnih z različnih mobilnih naprav, in bo vključevala tudi igrifikacijo pridobivanja znajna. Inovativen koncept 1Point ustvarja koristi za ponudnike poklicnega izobraževanja in usposabljanja, učitelje, učence in industrijo. Z uvajanjem inovativnega učnega koncepta, ki upošteva tudi vidik digitalizacije, dobro prakso dodatnega usposabljanja v industriji uvajana področje poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Namen projekta 1Point je razviti učni pristop za usposabljanje bodočih zaposlenih na področju vzdrževanja v industriji ter razviti ponudbo izobraževanj in usposabljanj, ki spodbujata zaposljivost in izboljšanje kompetenc  kompetenc z uporabo IKT tehnologij, mobilnih naprav in igrifikacijo pridobivanja znanja.

 

Cilji operacije in pričakovani rezultati:

 • Prepoznati trenutne potrebe po ustrezno usposobljenih zaposlenih na področju vzdrževanja;
 • opredeliti ključne kompetence za vzdrževalce;
 • razviti vsebino usposabljanja, ki ustreza potrebam trga dela, in prispevati k učnemu načrtu;
 • razviti 1Point metodologijo na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja;
 • razviti spletno učno platformo;
 • razviti aplikacijo in niz praktičnih smernic za izvajalce usposabljanj.

 

Projektni partnerji bomo v obdobju projekta razvili in testirali 2 intelektualna rezultata (IO):

 • IO1- ECVET – Profil strokovnjaka za vzdrževanje,
 • IO2 – Usposabljanjeza strokovnjake vzdrževanja.

TECOS vloga:

Vloga TECOS-a v projektu 1POINT je usklajevanje glavnih projektnih aktivnosti. Med temi je TECOS vodja IO1 in bo zagotavljal vhodne podatke za IO2.
 

Kontaktna oseba v TECOS-u: dr. Dragan Kusić, univ. dipl. inž. el.

 

logoep

 

Projekt sofinancira Evropska komisija.
Za več informacij spremljajte spletno stran projekta. • Status projekta: V teku
 • Trajanje: 1.11.2020 – 31.10.2022
 • Program: Erasmus+ Programme, Key Action 2 (Cooperation for innovation and the exchange of good practices), Action type (Strategic Partnerships for vocational education and training)
 • Koordinator: TECOS
 • Ostali partnerji: ATLANTIS ENGINEERING AE, Greece ASOCIACION EMPRESARIAL DE INVESTIGACION CENTRO TECNOLOGICO DEL MUEBLE Y LA MADERA DE LA REGION DE MURCIA, Spain European Digital Learning Network, Italy CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Slovenia HEARTHANDS SOLUTIONS LIMITED, Cyprus


 • Status projekta
  V teku
 • Trajanje
  1.11.2020 – 31.10.2022
 • Program
  Erasmus+ Programme, Key Action 2 (Cooperation for innovation and the exchange of good practices), Action type (Strategic Partnerships for vocational education and training)
 • Koordinator
  TECOS
 • Ostali partnerji
  ATLANTIS ENGINEERING AE, Greece ASOCIACION EMPRESARIAL DE INVESTIGACION CENTRO TECNOLOGICO DEL MUEBLE Y LA MADERA DE LA REGION DE MURCIA, Spain European Digital Learning Network, Italy CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, Slovenia HEARTHANDS SOLUTIONS LIMITED, Cyprus


ZAKAJ TECOS?

 • Dolgoletne izkušnje
 • Kompetenten kader
 • Kratek odzivni čas
 • Celovite rešitve na enem mestu
 • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Študija primera

Hitro do natančnega 3D-modela rezilne naprave za potrebe izdelave nadomestnega kosa

Hitro do natančnega 3D-modela rezilne naprave za potrebe izdelave nadomestnega kosa

Stranka je morala obnoviti preveč obrabljen rotor z noži, za katerega niso imeli delavniške dokumentacije in 3D-modela. S preciznim 3D-skeniranjem originala in izdelavo funkcionalnega CAD-modela so dobili točne podatke za izdelavo nadomestnega rotorja in nožev.

Napoved deformacij termoplastičnega ohišja oljnega filtra po brizganju

Napoved deformacij termoplastičnega ohišja oljnega filtra po brizganju

Stranka je pri razvoju orodja predvidela morebitno prekomerno zvijanje brizganega izdelka ob ohlajanju (material PA66 s 30% steklenih vlaken). S pomočjo poglobljene simulacije brizganja smo vnaprej predvideli deformacije in problem uspešno razrešili.

Analiza izvedljivosti globokega vleka pločevine v eni fazi

Analiza izvedljivosti globokega vleka pločevine v eni fazi

Za dani primer (slika na desni strani) je naročnik predvideval samo eno fazo, vendar so se porajali dvomi pojava napak pri globokem vleku. Z analizo smo dvome ovrgli.

Z Moldflowom in Abaqusom do natančnih rezultatov MKE-analiz ojačanih materialov

Z Moldflowom in Abaqusom do natančnih rezultatov MKE-analiz ojačanih materialov

Izvedli smo primerjalno študijo med eksperimentalno izmerjeno nosilnostjo obravnavanega izdelka in napovedjo MKE-preračuna z upoštevanjem dejanske orientacije ojačitvenih vlaken, ki je pokazala izjemno majhno odstopanje obeh metod.

Prijava eseznam Tecos