Aktualni projektiNamen projekta SYNGGI temelji na celostni podpori 6-ih modularnih projektov, ki naslavljajo prioritetno področje zeleni rasti, ter razvojne prioritete 1.1 Interreg MED programa. Projekt je zasnovan kot upravljalno orodje modularnim projektnim aktivnostim, za poenotenje rezultatov, ustvarjanje mrežnih povezav in sodelovanju med deležniki - upravnimi organi okoljsko naravnanih politik.

 • Status projekta V teku
 • Trajanje 01.11.2016 – 31.10.2019
 • Status projekta
  V teku
 • Trajanje
  01.11.2016 – 31.10.2019

Projekt MARTINA se v kontekstu strategije pametne specializacije S4 usmerja na prednostno področje »Razvoj materialov kot končnih produktov«, saj temelji in naslavlja področja jekla, aluminija in multikomponentnih materialov.

 • Status projekta Zaključeno
 • Trajanje 01.08.2016 - 31.07.2019
 • Status projekta
  Zaključeno
 • Trajanje
  01.08.2016 - 31.07.2019

Razvoj samoregulirajočega fleksibilnega orodja za brizganje plastike, v katerem je med zaporednimi ciklih možno samodejno menjati oblike izdelkov, ki se v orodju brizgajo.

 • Status projekta V teku
 • Trajanje 24 mesecev (začetek 09. 09. 2016)
 • Status projekta
  V teku
 • Trajanje
  24 mesecev (začetek 09. 09. 2016)

Razvoj robotiziranega vozila in senzorjev za zajem, pregled in obdelavo različnih vzorceh močno onesnažene zemlje s težkimi kovinami.

 • Status projekta V teku
 • Trajanje 2013-2016
 • Status projekta
  V teku
 • Trajanje
  2013-2016

ZAKAJ TECOS?

 • Dolgoletne izkušnje
 • Kompetenten kader
 • Kratek odzivni čas
 • Celovite rešitve na enem mestu
 • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Študija primera

Hitro do natančnega 3D-modela rezilne naprave za potrebe izdelave nadomestnega kosa

Hitro do natančnega 3D-modela rezilne naprave za potrebe izdelave nadomestnega kosa

Stranka je morala obnoviti preveč obrabljen rotor z noži, za katerega niso imeli delavniške dokumentacije in 3D-modela. S preciznim 3D-skeniranjem originala in izdelavo funkcionalnega CAD-modela so dobili točne podatke za izdelavo nadomestnega rotorja in nožev.

Napoved deformacij termoplastičnega ohišja oljnega filtra po brizganju

Napoved deformacij termoplastičnega ohišja oljnega filtra po brizganju

Stranka je pri razvoju orodja predvidela morebitno prekomerno zvijanje brizganega izdelka ob ohlajanju (material PA66 s 30% steklenih vlaken). S pomočjo poglobljene simulacije brizganja smo vnaprej predvideli deformacije in problem uspešno razrešili.

Analiza izvedljivosti globokega vleka pločevine v eni fazi

Analiza izvedljivosti globokega vleka pločevine v eni fazi

Za dani primer (slika na desni strani) je naročnik predvideval samo eno fazo, vendar so se porajali dvomi pojava napak pri globokem vleku. Z analizo smo dvome ovrgli.

Z Moldflowom in Abaqusom do natančnih rezultatov MKE-analiz ojačanih materialov

Z Moldflowom in Abaqusom do natančnih rezultatov MKE-analiz ojačanih materialov

Izvedli smo primerjalno študijo med eksperimentalno izmerjeno nosilnostjo obravnavanega izdelka in napovedjo MKE-preračuna z upoštevanjem dejanske orientacije ojačitvenih vlaken, ki je pokazala izjemno majhno odstopanje obeh metod.

Prijava eseznam Tecos