Zaposleni raziskovalci

 • Raziskovalna skupina za orodjarstvo (Šifra SICRIS: 1522-001): +

 • Vodja: Dr. Aleš Hančič +

  Področje: Proizvodne tehnologije in sistemi / Izdelovalna tehnologija

  Dr. Aleš Hančič je direktor TECOS-a Razvojnega centra orodjarstva Slovenije. Ima že več kot 12 let izkušenj na področju raziskav, vodenja raziskovalnih projektov ter vodenja organizacije. Svojo poklicno pot je začel na kot asistent Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani. V letu 2005 se je pridružil TECOS-u, najprej kot mladi raziskovalec, nato kot Direktor za raziskave in razvoj. Leta 2013 je bil imenovan za direktorja TECOS-a, katerega ga vodi še sedaj. Zadnja leta je bil tudi dopolnilno zaposlen na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani kot asistent, ter kot znanstveni sodelavec predava na Visoki šoli za tehnologijo polimerov v Slovenj Gradcu, kjer je tudi v postopku za izvolitev v naziv docent.

  Je strokovnjak na področju vodenja delovnih procesov, procesiranja polimernih materialov in razvoja bio-kompozitnih materialov, predvsem pa se je v zadnjih letih posvetil vodenju podjetja, človeških resursov ter proizvodnih procesov. Je avtor ali soavtor več kot 70 znanstvenih ali strokovnih del ter je do sedaj vodil več kot 20 mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektov (FP7, H2020, ERA-Net, EUREKA, Interreg ipd.)

 • Dr. Kobold Dominik +

  Področje: Proizvodne tehnologije in sistemi / Izdelovalna tehnologija

  Dominik Kobold je vodja projektnega oddelka in usposabljanja. Skupno ima več kot 10 let delovnih izkušenj, od tega 6 let na področju izvajanja raziskav, in 5 leta na področju vodenja in priprave projektov.

  Po strokovnem področju pokriva procese preoblikovanja in litja kovinskih materialov, napredne numerične simulacije postopkov masivnega preoblikovanja in litja kovin ter optimizacijo proizvodnih tehnologij in sistemov. Je poznavalec mednarodnih in nacionalnih programov (FP, H2020, EUREKA, Interreg ipd.) za podporo RRI dejavnosti in ima potrebne kompetence za pripravo poslovnih načrtov, diseminacijskih aktivnosti in tržnih pristopov.

  Opravlja tudi vlogo predavatelja in asistenta na Visoki šoli za tehnologijo polimerov in je avtor preko 25 znanstvenih in strokovnih prispevkov. Številne reference dokazuje z izvedbo številnih zahtevnih industrijskih in mednarodnih RRI projektov.

 • Dr. Žepič Vesna +

  Področje: Gozdarstvo, lesarstvo in papirništvo

  Vesna Žepič, doktorica bioznanosti, je doktorski študijski program Les in Biokompoziti zaključila v letu 2015 na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Danes deluje kot samostojna raziskovalka na področju biopolimernih kompozitov in tehnoloških procesov njihove predelave.

  Njeno znanstveno-raziskovalno ozadje in strokovno delo temelji na kemijski funkcionalizaciji lignoceluloznih materialov, preučevanju sinergističnih delovanj med polimerno matričnimi komponentami in naravnimi nanodelci v nanokompozitnih sistemih, pripravi in optimizaciji tehnoloških postopkov za pripravo in predelavo (bio-) nanokompozitnih materialov za uporabo v različnih industrijskih aplikacijah.

  Prenos znanja na omenjenih področjih raziskav uspešno nadgrajuje z aplikativnimi industrijskimi projekti sofinanciranimi preko nacionalnih oziroma mednarodnih podpornih programov. Je avtorica treh izvirnih znanstvenih člankov, izsledki pomembnejših raziskovalnih dosežkov pa je predstavljala tudi 15-ih mednarodnih konferencah in strokovnih publikacijah.

 • Mag. Glojek Andrej +

  Področje: Proizvodne tehnologije in sistemi

  Andrej Glojek je produktni vodja za plastiko in simulacije. Na Tecosu je zaposlen že več kot 20 let. Zadolžen je za izvajanje simulacij brizganja plastike (Moldflow), za mehanske in toplotne preračune (Abaqus), razvoj izdelkov in orodij za plastiko. Izvaja tudi izobraževanja na področju predelave plastičnih materialov (priprava na brizganje, nastavitve stroja …), izdelave orodij za brizganje plastike, testiranje materialov in o simulacijah brizganja plastike.

  Sodeloval je na številnih domačih in mednarodnih razvojno-raziskovalnih projektih na različnih področjih. V času službovanja na Tecosu se je poleg področja predelave plastičnih mas ukvarjal tudi z masivnim preoblikovanjem, razvoju orodjih za kovanje, CNC-programiranjem in orodji in simulacijami za preoblikovanje pločevine.

  Od leta 2007 sodeluje s Fakulteto za tehnologijo polimerov v Slovenj Gradcu kot višji predavatelje, od 2011 je višji predavatelj na Visoki šoli za proizvodno inženirstvo v Celju, predava tudi na Višji strokovni šoli v Velenju. Je tudi avtor številnih znanstvenih in strokovnih prispevkov.

 • Mag. Šmuc Boštjan +

  Področje: Proizvodne tehnologije in sistemi

  Boštjan Šmuc je produktni vodja delavnice in preizkuševalnega laboratorija.  Skupno ima 27 let industrijske prakse. Svojo profesionalno pot je začel kot konstrukter orodij, nadaljeval kot tehnolog za brizganje. Kot vodja razvoja plastike je koordiniral delo med razvojem izdelkov in proizvodnjo.

  Trenutno pokriva razvojne aktivnosti na področju zahtevnih tehnologij 2k in mikro brizganje, MIM in LSR tehnologije ter svetovanja pri razvoju orodij, izdelkov in tehnologih brizganja polimernih izdelkov.

  Na tehnološkem področju brizganje je prepoznan kot cenjen predavatelj, ki svoje bogato znanje že leta razširja številnim generacijam tehnikov, tehnologov in razvojnikov v podjetjih.

 • Botolin Luka +

  Področje: Proizvodne tehnologije in sistemi

  Luka Botolin je produktni vodja oddelka za 3D optično skeniranje, GD&T meritve in vzvratni inženiring – digiCEN, ki deluje znotraj TECOSa. Skupno ima več kot 15 let delovnih izkušenj.

  V digiCEN oddelku je dejaven od leta 2003, ko je TECOS kot prvi v Sloveniji predstavil 3D optični skener GOM ATOS (trenutno operiramo že z tretjo generacijo). Je velik poznavalec tehnik zahtevnega 3D modeliranja in obvladuje različna programska orodja za vzvratno inženirstvo CopyCAD, TEBIS, Geomagic, GD&T meritve GOM Inspect in modeliranje Simens NX, Ideas.

  Vzporedno z industrijskimi projekti deluje tudi kot predavatelj na Visoki šoli za tehnologijo polimerov, Visoki šoli za proizvodno inženirstvo in občasno tudi na ACADEMI. Sodeloval je tudi v številnih mednarodnih in nacionalnih RR projektih in bil v začetku profesionalne kariere dejaven na področju masivnega preoblikovanja in simuliranja litja Al in Mg zlitin.

 • Anton Kočar +

  Področje: Mehanika / Numerično modeliranje

  Anton Kočar je razvojni inženir, zadolžen za simulacije procesa brizganja in trdnostne analize. Na omenjenem področju ima 1 leto delovnih izkušenj, pomembne izkušnje pa pridobiva z reševanjem vsakodnevnih realnih industrijskih problemov.

  Po strokovnem področju pokriva procese brizganja plastike, ter napredne numerične simulacije procesa brizganja v programskem paketu Moldflow Insight in trdnostne analize v programskem paketu Abaqus CAE, s čimer pripomore pri razvoju novih izdelkov in orodij, ter optimizaciji proizvodnje. Izkušnje ima tudi na področju konstruiranja novih izdelkov. Reference in izkušnje dokazuje s številnimi uspešno rešenimi industrijskimi projekti.

 • Matej Žnidaršič +

  Področje: Mehanika / Numerično modeliranje

  Matej Žnidaršič je razvojni inženir, zadolžen za trdnostne MKE analize. Kot novi član TECOS-ove ekipe si izkušnje pridobiva z reševanjem vsakodnevnih industrijskih problemov.

  Ima več kot 6 let delovnih izkušenj kot diplomiran inženir gradbeništva, od tega 5 let iz področja projektiranja cest.

  Njegovo strokovno področje pokriva trdnostne analize v programskem paketu Abaqus CAE.

 • 1

 

 • Tehnični sodelavci +

 • Šparaš Pajk Polonca +

  Področje: Zasnova in konstruiranje izdelkov in orodij

  Polonca Šparaš Pajk je razvojna inženirka v razvojnem oddelku. Skupno ima več kot 15 let delovnih izkušenj s področja konstruiranja izdelkov in orodij.

  Njena strokovna pot obsega 1 leto opravljanja različnih konstruktorskih del v razvojnem oddelku podjetja BSH Hišni aparati, d.o.o. Nazarje, 4 leta dela v podjetju Siliko, d.o.o. kot konstruktorka orodij za brizganje gume, že več kot 10 let pa je razvojna inženirka v razvojnem oddelku Tecos-a. Svojo poklicno pot je začela v tujini v podjetju SKF ENGINEERING & Research Centre, Nieuwegein, The Netherlands, kjer se je praktično izpopolnjevala v oddelku Test Technology Centre.

  Po strokovnem področju pokriva razvoj izdelkov iz plastike, gume in pločevine ter konstruiranje orodij za brizganje plastike in gume. Tekom svoje kariere je bila večkrat zunanja konstruktorka v razvojnih oddelkih različnih slovenskih podjetjih (Gorenje Orodjarna, d.o.o., BSH Hišni aparati, d.o.o. Nazarje in Gorenje, d.d.).

  Trenutno je pred zaključkom magistrskega študija na Fakulteti za tehnologijo polimerov.

 • Bizjak Zoran +

  Področje: Tehnični sodelavec v laboratoriju

  Zoran je na TECOSu že več kot 10 let gonilna sila projektov brizganja izdelkov in testiranja materialov ter orodij. V tem času si je pridobil neprecenljive izkušnje pri predelavi zelo široke palete predvsem termoplastov, pa tudi duroplastov in postopkov MIM. Zaradi tega je zelo pomemben člen pri raziskavah, implementaciji in validaciji RR-projektov na področju materialov, orodij in tehnologij brizganja plastike. Iz prejšnje zaposlitve v podjetju Siliko ima tudi veliko izkušenj s predelavo gume, med drugim pa se tudi vključuje v vodenje in komunikacijo pri projektih laboratorija za industrijo.

 • Bordon Špela +

  Področje: administracija

  Špela Bordon je kot poslovna sekretarka na TECOS-u zaposlena že več kot 13 let. Njeno glavno delo je komunikacija s strankami in poslovnimi partnerji, vodenje kadrovske evidence, pomoč pri organizaciji seminarjev in konferenc, priprava različnih dokumentacij, del računovodstva, organizacija sestankov, izobraževanj, poslovnih potovanj in ostala tajniška dela, ki so nujno potrebna za nemoteno delovanje podjetja.

 • 1

 

 • Razvojna skupina naprednih tehnologij (Šifra SICRIS: 1522-002): +

 • Vodja: +

  Področje: Materiali / Polimerni materiali

   

 • Dr. Kusić Dragan +

  Področje: Sistemi in kibernetika / Znanja o sistemih in vodenju sistemov

  Dragan Kusić je vodja oddelka mehatronike in član britanskega inštituta za merjenje in regulacije. Ima več kot 7 let delovnih izkušenj na področju vodenja in izvajanja mednarodnih in nacionalnih razvojno-raziskovalnih projektov. Ukvarja se z razvojem inovativnih rešitev vodenja in nadzora, ki so namenjene plastičarsko-predelovalni industriji.

  Razpolaga z bogatimi praktičnimi izkušnjami na področju vodenja brizgalnih strojev, pametnih orodij in industrijskih manipulatorjev, optimizacije brizgalnega procesa, testiranja polimerov (termoplasti, duroplasti, MIM itd.), neporušitvenega testiranja, razvoja vgrajenih sistemov, senzorike in aktuatorjev, kot tudi zasnovo, postavitvijo in upravljanjem sistemov namenjenih za avtomatizirane industrijske procese.

  Opravlja vlogo predavatelja (področji elektrotehnike in mehatronike) na Fakulteti za tehnologijo polimerov in je avtor preko 40 znanstvenih in strokovnih prispevkov ter lastnik enega patenta.

 • Dr. Žagar Boštjan +

  Področje: Elektronske komponente in tehnologije / Optoelektronika

  Kratek CV sledi v kratkem.

 • Vurcer Matej +

  Področje: Energetika / Obnovljivi viri in tehnologije

  Matej Vurcer je razvojni inženir CAE oddelka in oddelka za digitalizacijo. Diplomiral je iz področja tehniških meritev na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru. Skupno ima že več kot 7 let delovnih izkušenj iz področja konstruiranja strojev in naprav, izvajanja zahtevnih industrijskih projektov in kontrole varjenja.

  Kot strokovnjak pokriva področja razvoja izdelkov, 3D skeniranja, meroslovja, geometrijskih meritev (GD&T), konstruiranja in oblikovanja izdelkov ter vzvratnega inženirstva. Prav tako sodeluje tudi kot predavatelj pri izobraževanjih na področjih 3D skeniranja, vzvratnega inženirstva in geometrijskih meritev.

 • Ferleš Tanja +

  Področje: Ekonomija

  Tanja Ferleš je v TECOS-u zaposlena kot raziskovalka ekonomskega področja od leta 2006, skupno pa ima preko 15 let delovnih izkušenj.

  Njene glavne aktivnosti potekajo v okviru projektnega oddelka in usposabljanja. Skrbi za pripravo in oblikovanje poročil, spremlja obveznosti in administracije raziskovalno razvojnih projektov. Pokriva različne nacionalne in mednarodne programe kot so ARRS, SPIRIT, MIZS in MGRT ter mednarodne OP, Obzorje 2020, Eureka, Operativni program SI-AT itd.

  Vključena je bila v izvajanje številnih zahtevnih projektov in je nastopala kot koordinatorka čezmejnega SI-AT projekta Polyregion Pro.Act in Erasmus+ ECOSIGN projekt. Je tudi koordinatorka mednarodne konference ICIT, organizirala pa je tudi razna posvetovanja, okrogle mize in B2B dogodke.

   

 • Potočnik Natalija +

  Področje: Ekonomija

  Natalija Potočnik dela na administrativnem vodenju projektov že preko 12 let. Delo obsega tako študije različnih razpisov kakor tudi izvedbo administracije projektov (finančno poročanje, administrativna podpora, etc.). Kot raziskovalka ekonomskega področja dela tako na področju nacionalnih kakor tudi mednarodnih projektov.

  Pripravlja in obdeluje podatke za vodstvo in računovodstvo. Njeno področje dela pa obsega še komunikacijo z bankami, ministrstvi ter ostalimi institucijami, katerim je potrebno poročati in pripravljati podatke.

 • 1

 

Kontakt

Dr. Aleš Hančič, direktor
e-naslov: ales.hancic@tecos.si,
Tel.: +386 (0)3 490 09 21, GSM: +386 (0)41 391 155

ZAKAJ TECOS?

 • Dolgoletne izkušnje
 • Kompetenten kader
 • Kratek odzivni čas
 • Celovite rešitve na enem mestu
 • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Študija primera

Hitro do natančnega 3D-modela rezilne naprave za potrebe izdelave nadomestnega kosa

Hitro do natančnega 3D-modela rezilne naprave za potrebe izdelave nadomestnega kosa

Stranka je morala obnoviti preveč obrabljen rotor z noži, za katerega niso imeli delavniške dokumentacije in 3D-modela. S preciznim 3D-skeniranjem originala in izdelavo funkcionalnega CAD-modela so dobili točne podatke za izdelavo nadomestnega rotorja in nožev.

Napoved deformacij termoplastičnega ohišja oljnega filtra po brizganju

Napoved deformacij termoplastičnega ohišja oljnega filtra po brizganju

Stranka je pri razvoju orodja predvidela morebitno prekomerno zvijanje brizganega izdelka ob ohlajanju (material PA66 s 30% steklenih vlaken). S pomočjo poglobljene simulacije brizganja smo vnaprej predvideli deformacije in problem uspešno razrešili.

Analiza izvedljivosti globokega vleka pločevine v eni fazi

Analiza izvedljivosti globokega vleka pločevine v eni fazi

Za dani primer (slika na desni strani) je naročnik predvideval samo eno fazo, vendar so se porajali dvomi pojava napak pri globokem vleku. Z analizo smo dvome ovrgli.

Z Moldflowom in Abaqusom do natančnih rezultatov MKE-analiz ojačanih materialov

Z Moldflowom in Abaqusom do natančnih rezultatov MKE-analiz ojačanih materialov

Izvedli smo primerjalno študijo med eksperimentalno izmerjeno nosilnostjo obravnavanega izdelka in napovedjo MKE-preračuna z upoštevanjem dejanske orientacije ojačitvenih vlaken, ki je pokazala izjemno majhno odstopanje obeh metod.

Prijava eseznam Tecos