Dibbiopack – Development of Injection and Blow Extrusion Molded Biodegradable and Multifunctional Packages

Dibbio pack

Opis projekta:

Evropski projekt Dibbiopack se je zaključil v mesecu Februarju, 2016. Celotna vrednost projekta je bila ocenjena na 7,7 milijonov EUR od tega je bilo 5,7 milijonov EUR financiranih iz Evropskega sklada za tehnološki razvoj. V projektu je sodelovalo 19 partnerjev iz desetih različnih Evropskih držav, med njimi tudi trije slovenski partnerji: TECOS, TEHNOS in GORENJE ORODJARNA. Namen projekta Dibbiopack je bil razvoj biorazgradljivih in sonaravnih trajnih materialov, prilagojenih za potrebe embalažne industrije v prehrambnem, kozmetičnem in farmacevtskem proizvodnem sektorju. Eden izmed ciljev projekta je bila tudi operativna integracija pametnih naprav v embalažne sisteme z namenom zapisa natančnih in uporabnih informacij o proizvodih in tehnoloških procesih, povečanja varnosti, kakovosti izdelkov ter nadzora nad rokom uporabnosti pakiranih izdelkov skozi njihovo dobavno verigo. Velik del razvoja pri večnamenski napredni embalaži je bil namenjen zagotavljanju skladnosti in izpolnjevanju okoljskih zahtev preko LCA (»Life Cycle Assessement«) in LCC (»Life Cycle Costing«) analiz. Izhodne rešitve projekta DibbioPack so trije prototipni izdelki v obliki pladnja, lončka in stekleničke, ki naslavljajo tržna področja prehrambne, kozmetične in farmacevtske in industrije. Rešitve, izvedene za doseganje teh ciljev, so združene v novih nanokompozitnih materialih ter optimiziranih procesnih tehnologijah za njihovo izdelavo. Vzporedno so bile osvojene inovativne rešitve v premaznih sistemih za izboljšanje bariernih lastnosti končnih izdelkov ter pametnih napravah z namenom sledljivosti in elektronske operativnosti. Vsak izhodni produkt je opremljen s tehničnim listom materialnih lastnosti in postopkov predelave, vključno z opredeljenimi stroški njihove izdelave ter podatkih o možnostih reciklaže ter varnosti za potrošnika in okolje. Med poglavitne naloge raziskovalnih dejavnosti, ki jih je izvajal TECOS, prištevamo vzpostavitev tehnološkega okna za procesno izdelavo biorazgradljivih embalažnih izdelkov na osnovi brizganja ter integriranega etiketiranja prototipnih izdelkov. Z virtualnimi procesi simulacij smo uspeli bistveno zmanjšali stroške procesa ter prihranili čas za optimizacijo tega tehnološkega postopka. TECOS je bil med drugim odgovoren tudi za razvoj programske opreme, ki omogoča simulacije integriranih procesov brizganja, pihanja in izdelave filmov pri razvoju večnamenske embalaže. Pomembni preboj pri vpeljavi industrijskih postopkov predelave za biopolimerne nanokompozitne materiale je bil dosežen tudi na integrirani tehnologiji fizikalnega penjenja MuCell®. • Status projekta: Zaključeno
 • Trajanje: 2012 - 2016
 • Program: FP7 – NMP1.1
 • Koordinator: AITIIP (ES)
 • Tecos vloga: Vodja delovnega paketa Razvoj, karakterizacija in optimizacija tehnoloških procesov.
 • Ostali partnerji: INNOVIA (UK), VITO (BE), NUIG (IE), Fraunhofer ISC (DE), Avanzare (ES), CQSA (ES), SOGAMA (ES), NUTRECO (ES), ALMA (FR), INSTM (IT), ARCHA (IT), CNR (IT), COSMETIC (GR), HELP (GR), PLASMA (MK), GORENJE ORODJARNA (SI), TEHNOS (SI)


 • Status projekta
  Zaključeno
 • Trajanje
  2012 - 2016
 • Program
  FP7 – NMP1.1
 • Koordinator
  AITIIP (ES)
 • Tecos vloga
  Vodja delovnega paketa Razvoj, karakterizacija in optimizacija tehnoloških procesov.
 • Ostali partnerji
  INNOVIA (UK), VITO (BE), NUIG (IE), Fraunhofer ISC (DE), Avanzare (ES), CQSA (ES), SOGAMA (ES), NUTRECO (ES), ALMA (FR), INSTM (IT), ARCHA (IT), CNR (IT), COSMETIC (GR), HELP (GR), PLASMA (MK), GORENJE ORODJARNA (SI), TEHNOS (SI)


ZAKAJ TECOS?

 • Dolgoletne izkušnje
 • Kompetenten kader
 • Kratek odzivni čas
 • Celovite rešitve na enem mestu
 • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Študija primera

Hitro do natančnega 3D-modela rezilne naprave za potrebe izdelave nadomestnega kosa

Hitro do natančnega 3D-modela rezilne naprave za potrebe izdelave nadomestnega kosa

Stranka je morala obnoviti preveč obrabljen rotor z noži, za katerega niso imeli delavniške dokumentacije in 3D-modela. S preciznim 3D-skeniranjem originala in izdelavo funkcionalnega CAD-modela so dobili točne podatke za izdelavo nadomestnega rotorja in nožev.

Napoved deformacij termoplastičnega ohišja oljnega filtra po brizganju

Napoved deformacij termoplastičnega ohišja oljnega filtra po brizganju

Stranka je pri razvoju orodja predvidela morebitno prekomerno zvijanje brizganega izdelka ob ohlajanju (material PA66 s 30% steklenih vlaken). S pomočjo poglobljene simulacije brizganja smo vnaprej predvideli deformacije in problem uspešno razrešili.

Analiza izvedljivosti globokega vleka pločevine v eni fazi

Analiza izvedljivosti globokega vleka pločevine v eni fazi

Za dani primer (slika na desni strani) je naročnik predvideval samo eno fazo, vendar so se porajali dvomi pojava napak pri globokem vleku. Z analizo smo dvome ovrgli.

Z Moldflowom in Abaqusom do natančnih rezultatov MKE-analiz ojačanih materialov

Z Moldflowom in Abaqusom do natančnih rezultatov MKE-analiz ojačanih materialov

Izvedli smo primerjalno študijo med eksperimentalno izmerjeno nosilnostjo obravnavanega izdelka in napovedjo MKE-preračuna z upoštevanjem dejanske orientacije ojačitvenih vlaken, ki je pokazala izjemno majhno odstopanje obeh metod.

Prijava eseznam Tecos