E.D.E.D: Entrepreneurial Development with European Dimension

Opis projekta:

projekt eded logo

Cilj projekta E.D.E.D je doseči visoko raven medsebojnega razumevanja in sodelovanja med različnimi industrijskimi sektorji civilne družbe v Turčiji in državah članicah EU.

Glavni cilj projekta E.D.E.D je vzpostavitev tesnega sodelovanja med civilno družbo v Turčiji in državah članicah EU preko civilnega dialoga na področju podjetniške in industrijske politike, kjer je medsebojna izmenjava dobrih praks in mreženja še posebno pomembno za uspešen pristop Turčije k EU. Glavno prednostno področje mrežnega projekta E.D.E.D je povečati ozaveščenost o priložnostih in izzivih podjetništva in samozaposlovanja na lokalni ravni ter spodbujati razvoj znanj za komercializacijo kulturnih in lokalnih avtohtonih proizvodov.

Pričakovani rezultati projekta:

 • Povečanje ozaveščenosti in kompetenc, povezanih s podjetništvom, blagovnimi znamkami in trženjem lokalnih proizvodov in geografskih označb;
 • Prepoznavanje in spodbujanje najboljših praks v podjetniškem izobraževanju  v članicah EU in Turčiji, da bi ustvarili podjetništvu prijaznejše poslovanje in inovacijsko podporno razvojno okolje;
 • Ustvarjanje trajnostnega sodelovanja med sodelujočimi organizacijami Turčije in drugih evropskih držav;
 • Ustvarjanje podjetniško podporne mreže, preko katere bodo lahko organizacije iz Turčije in držav EU na področju podjetniške in industrijske politike sodelovali tudi v prihodnje.

Tecos vloga:

Podpora mreženju ter izmenjavi najboljših praks med razvojnimi agencijami/centri, ki izvajajo programe učinkovite rabe virov za mala in srednja podjetja: izmenjava informacij, izkušenj in najboljših praks za sprejemanje okolju občutljivih in energetsko učinkovitih izdelkov, tehnologij in proizvodnih procesov. • Status projekta: Zaključeno
 • Trajanje: 15.02.2016 - 15.05.2017
 • Program: Civil Society Dialogue between EU and Turkey – IV Enterprise and Industrial Policy Grant Scheme
 • Koordinator: MARKAYDER (Aydın, Turkey)
 • Ostali partnerji: AYGİAD (Aydın/Türkiye), AMSP CR (Prague/Czech Republic), FRR (Kraków/Poland), IED (Larissa/Greece), Molise verso il 2000 (Campobasso/Italy);
  Pridruženi partnerji: (Turkey), Istanbul TOBB (Istanbul/ Turkey)


 • Status projekta
  Zaključeno
 • Trajanje
  15.02.2016 - 15.05.2017
 • Program
  Civil Society Dialogue between EU and Turkey – IV Enterprise and Industrial Policy Grant Scheme
 • Koordinator
  MARKAYDER (Aydın, Turkey)
 • Ostali partnerji
  AYGİAD (Aydın/Türkiye), AMSP CR (Prague/Czech Republic), FRR (Kraków/Poland), IED (Larissa/Greece), Molise verso il 2000 (Campobasso/Italy);
  Pridruženi partnerji: (Turkey), Istanbul TOBB (Istanbul/ Turkey)


ZAKAJ TECOS?

 • Dolgoletne izkušnje
 • Kompetenten kader
 • Kratek odzivni čas
 • Celovite rešitve na enem mestu
 • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Študija primera

Hitro do natančnega 3D-modela rezilne naprave za potrebe izdelave nadomestnega kosa

Hitro do natančnega 3D-modela rezilne naprave za potrebe izdelave nadomestnega kosa

Stranka je morala obnoviti preveč obrabljen rotor z noži, za katerega niso imeli delavniške dokumentacije in 3D-modela. S preciznim 3D-skeniranjem originala in izdelavo funkcionalnega CAD-modela so dobili točne podatke za izdelavo nadomestnega rotorja in nožev.

Napoved deformacij termoplastičnega ohišja oljnega filtra po brizganju

Napoved deformacij termoplastičnega ohišja oljnega filtra po brizganju

Stranka je pri razvoju orodja predvidela morebitno prekomerno zvijanje brizganega izdelka ob ohlajanju (material PA66 s 30% steklenih vlaken). S pomočjo poglobljene simulacije brizganja smo vnaprej predvideli deformacije in problem uspešno razrešili.

Analiza izvedljivosti globokega vleka pločevine v eni fazi

Analiza izvedljivosti globokega vleka pločevine v eni fazi

Za dani primer (slika na desni strani) je naročnik predvideval samo eno fazo, vendar so se porajali dvomi pojava napak pri globokem vleku. Z analizo smo dvome ovrgli.

Z Moldflowom in Abaqusom do natančnih rezultatov MKE-analiz ojačanih materialov

Z Moldflowom in Abaqusom do natančnih rezultatov MKE-analiz ojačanih materialov

Izvedli smo primerjalno študijo med eksperimentalno izmerjeno nosilnostjo obravnavanega izdelka in napovedjo MKE-preračuna z upoštevanjem dejanske orientacije ojačitvenih vlaken, ki je pokazala izjemno majhno odstopanje obeh metod.

Prijava eseznam Tecos