Soustvarili smo nagradni kipec "Športnik leta 2016"

Pri želji po hitri izdelavi več identičnih replik umetniškega dela po navadi trčimo ob težavo zaradi tehnološke neizvedljivosti. V takšnem primeru so nujni kompromisi. Pričujoči primer predstavlja kako tovrstne primere rešujemo stroškovno učinkovito in hitro z metodami natančnega 3D skeniranja in vzvratnega inženirstva.

studija-primera sportnik-leta-2016 osnutkiObravnavana problematika

 • ročno izdelan kipec, na osnovi katerega je treba pripraviti model za litje
 • neizvedljivost nekaterih detajlov na spirali s postopkom litja
 • kratek rok za izvedbo

 

Rešitev

Za naročnika smo izvedli naslednje korake:

 1. 3D-skeniranje ročno izdelanih kipcev (natančnost 0,02 mm)
 2. Vzvratno inženirstvo (izdelava natančnega računalniškega 3D-modela za nadaljnjo obdelavo in prilagoditve)
 3. Priprava 3D-modela za tehnološki proces litja (vpeljava livarskih naklonov ipd.)
 4. Izvoz 3D-modela v nevtralnem formatu

Končni rezultat je bil tehnološko pripravljen računalniški 3D-model originala z vsemi detajli, pripravljen za konstrukcijo kalupa/orodja za izdelavo.

 

Namen in koristi za končne kupce

 • hitro od naročila do končnega rezultata
 • ni potrebe po popolnem razumevanju izdelovalnih tehnologij - komunikacijo s tehnologi glede priprave modela za izdelavo smo prevzeli mi
 • visoka natančnost skeniranja in zajemanje podrobnosti na originalu

 

V nadaljevanju še slikovni material in dodaten opis posameznih faz.

3D-skeniranje

Skenirali smo dva kipca iz gline / mavca.

studija-primera sportnik-leta-2016 modeli-skeniranje

Slika 1: Originalna kipca

Za skeniranje smo uporabili ATOS CS 5M, natančnost je bila 0,02 mm (dosegljiva tudi pod 0,01 mm), zajeli smo vse najmanjše detajle, vključno z napakami, ki smo jih med postopkom vzvratnega inženirstva odpravili. Slika 2 prikazuje skenirane podatke (STL-model).

studija-primera sportnik-leta-2016 rezultati-skeniranja

Slika 2: Skenirani podatki; predvsem na plamenici se vidijo površinske nepravilnosti

Vzvratno inženirstvo

V tej fazi smo na osnovi skeniranih podatkov naredili 3D CAD-model. CAD-model je matematični zapis površin, ki je vhod za večino konvencionalnih tehnik izdelave kalupov oz. orodij za proizvodnjo (bodisi s postopkom litja, brizganja plastike ali drugih tehnologij). V primeru, da večje spremembe niso potrebne, se lahko ta faza izpusti in se samo obdela STL-model.

studija-primera sportnik-leta-2016 3D-modeli-za-izdelavo-kalupov

Slika 3: CAD-modela športnika in plamenice; lepo se vidi zgladitev detajlov v primerjavi s sliko 2, kjer so zgolj skenirani podatki

Končni rezultat

Naročnik nam je posredoval tudi slike poskusnih odlitkov, torej kipcev, nastalih na osnovi modelov, pripravljenih pri nas. Eden izmed njih je šel v roke šampiona Petra Prevca, tudi mi se pridružujemo iskrenim čestitkam!

 

ZAKAJ TECOS?

 • Dolgoletne izkušnje
 • Kompetenten kader
 • Kratek odzivni čas
 • Celovite rešitve na enem mestu
 • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Prijava eseznam Tecos