Dodatna poklicna kvalifikacija BRIZGALEC PLASTIČNIH MAS

Pridobitev dodatne poklicne kvalifikacije BRIZGALEC PLASTIČNIH MAS

Dodatna poklicna kvalifikacija dopolnjuje usposobljenost posameznika (zaposlenega) na določenem strokovnem področju. Poteka po javno veljavnih formalnih izobraževalnih/študijskih programih. Vključuje premišljeno izbrane tematike in sodobne tehnološke pristope, ki sledijo trendom in zahtevam trga na področju predelave polimernih materialov.

poklic-brizgalec-plasticnih-mas-ikon11

 

KOMU JE NAMENJENA?

Zaposlenim v podjetjih s področja procesov predelave polimerov, ki imajo vsaj srednjo poklicno izobrazbo in/ali 1 leto delovnih izkušenj na svojem področju.

Zaposlenim v podjetjih s področja industrijske predelave, ki imajo vsaj srednjo poklicno izobrazbo in/ali 2 leti delovnih izkušenj na svojem področju.

poklic-brizgalec-plasticnih-mas1

KAKŠNA ZNANJA PRIDOBI UDELEŽENEC?

poklic-brizgalec-plasticnih-mas-ikon21

  • Poznavanje fizikalnih lastnosti, trgovskih imen, specifikacij, osnovnih kemičnih in predelovalnih lastnosti najpogosteje uporabljenih družin polimernih materialov;
  • razumevanje vpliva procesnih parametrov in protokolov priprave materiala za samostojno določanje vrednosti ključnih parametrov priprave materiala in procesnih parametrov;
  • razumevanje osnov konstrukcije in sestave orodij za brizganje;
  • sposobnost upravljanja s krmilniki in procesnimi nastavitvami ter rokovanja z orodji, perifernimi napravami in stroji za brizganje;
  • sposobnost nadzora procesa brizganja, optimizacije, odprave procesnih napak in določitve možnosti tehnoloških izboljšav procesa.

poklic-brizgalec-plasticnih-mas-ikon31

 

POTEK USPOSABLJANJA

Pisne naloge, ustni zagovor in praktične demonstracije na strojih za brizganje za vsak modul posebej pod mentorstvom predavateljev v skladu z javno veljavnimi formalnimi izobraževalnimi programi.

 

PRIDOBITEV ZA UDELEŽENCA

Kandidat, ki opravi preizkus znanja, prejme potrdilo o pridobitvi dodatne kvalifikacije (v skladu s predpisi MDDSZEM, objavljenimi na spletni strani NKT EOK-SOK).

 

Prikaz poteka usposabljanj po modulih za pridobitev dodatne kvalifikacije BRIZGALEC PLASTIČNIH MAS

poklic-brizgalec-plasticnih-mas21

 

POLIMERNI MATERIALI

PREDAVANJE TRAJANJE
Termoplasti in ostali polimerni materiali za brizganje 6 ur

Udeleženci usvojijo osnovni pregled polimernih materialov po skupinah ter glavne tehnične lastnosti in značilnosti posameznih skupin. Posebna pozornost je namenjena komercialnim imenom najpogosteje uporabljenih materialov, delitev, predelovalnim lastnostim, navodilom za pripravo in razumevanju tehničnih specifikacij.

 

 PROCES BRIZGANJA

PREDAVANJE TRAJANJE
Tehnologija brizganja in večkomponentne tehnologije 4 ure
Orodja za brizganje plastike 4 ure
Tehnološka priprava na brizganje 6 ur
Napake pri brizganju 6 ure

Udeleženci skozi sklop usposabljanj podrobno spoznajo tehnologijo brizganja, vpliv ključnih parametrov na proces brizganja in njihovo razčlenitev, orodja za brizganje, pripravo tehnologije in postopke optimizacije ter odpravo napak v procesu brizganja. Pridobljeno znanje kandidatom omogoča obvladovanje ključnih vplivnih procesnih parametrov priprave in predelave ter njihovo samostojno nastavljanje. Ob tem udeleženci spoznajo, kako pravilno nadzorovati proizvodni proces, izvajati optimizacijo in odpravljati najpogostejše napake.

 

 UPRAVLJANJE S STROJI IN PERIFERNIMI NAPRAVAMI

PREDAVANJE IN DEMONSTRACIJA TRAJANJE
Nastavitev strojev in optimiranje procesa brizganja 4 ure
Periferne naprave in krmiljenja procesa brizganja 6 ure
Prikaz in učenje dela s stroji za brizganje, spoznavanje krmilnika, nastavitve procesnih parametrov na strojih za brizganje in spoznavanje periferije 6 ur
Nastavitve in optimizacija procesnih parametrov na testnih izdelkih in orodjih 8 ur
Samostojno nastavljanje strojev in optimizacij procesa (delo v skupinah s 4 udeleženci) 6 ur

Kandidati spoznavajo krmiljenje strojev in nastavitve procesnih parametrov, pomen in funkcije različnih perifernih naprav, montažo orodja, pripravo materiala in postopka izvedbe zagona orodja s poudarkom na praktičnem usposabljanju. Spoznavajo osnove sestave, vpenjanja in vzdrževanja orodij za brizganje. učenje upravljanja s krmiljenjem in nastavitvami procesnih parametrov na stroju poteka na praktičnih primerih, ob tem spoznavajo tudi arhitekturo strojev za brizganje in področje nastavljanja perifernih naprav (sušilci materiala, mlini, manipulatorji, nadzor procesa, temperirne naprave).

ZAKAJ TECOS?

  • Dolgoletne izkušnje
  • Kompetenten kader
  • Kratek odzivni čas
  • Celovite rešitve na enem mestu
  • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Prijava eseznam Tecos