TECOS - prejel bronasto oznako za odličnost pri kakovosti vodenja in upravljanja Združenja Slovenskih Orodjarjev 27:07:2016

TECOS, krovno interesno združenje slovenskih orodjarjev, trenutno združuje 67 članov, tako iz raziskovalnega kot podjetniškega sektorja za orodjarstvo in predelovalne tehnologije, ki se zavedajo, da sta znanje in sodelovanje ključnega pomena v današnji dinamični in informacijski družbi. 

cluster management excellence

Na osnovi ESCA primerjalne analize smo prejeli bronasto oznako za odličnost pri kakovosti vodenja in upravljanja združenja - "Cluster Management Excellence Label BRONZE – Striving for Cluster Excellence«. Vodstvo združenja TECOS je na ta način pridobilo pregled nad lastnimi prednostmi, slabostmi in predvsem pa priložnostmi za nadaljnji razvoj v smeri odličnosti poslovanja in razvoja storitev za svoje podjetniške mreže.

ZAKAJ TECOS?

  • Dolgoletne izkušnje
  • Kompetenten kader
  • Kratek odzivni čas
  • Celovite rešitve na enem mestu
  • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Prijava eseznam Tecos