Aktualni projekti • Status projekta
  V teku
 • Trajanje
  1.11.2021 – 1.11.2023

?>

?>

Nova generacija zaposlenih v industriji bi morala biti tehnično podkovana, vendar programi poklicnega izobraževanja in usposabljanja potreb po tehničnih znanjih v industriji ne izpolnjujejo. Projekt 1Point spodbuja pristop učenja na delovnem mestu s pridobivanjem konkretnih znanj in veščin. Usposabljanje z metodologijo 1Point bo udeležencem pomagalo pri razmisleku in izvajanju nalog, ki so neposredno povezane z njihovim prihodnjim delovnim mestom.


?>

?>

Glavni cilj projekta je razviti nov izdelek – Robustni senzor navora z integriranim senzorjem kadence za električna kolesa. Vzpostavili in razvili bomo kompletno tehnologijo serijske izdelave senzorja: razvoj senzorja navora, avtomatske (robotske) manipulacije pri vstavljanju kovinskih vložkov v brizgalno orodje ter optimizirano serijsko brizganje s stalnim nadzorom kakovosti proizvodnje.

 • Status projekta V teku
 • Trajanje 23. 7. 2020 - 23. 7. 2022
 • Status projekta
  V teku
 • Trajanje
  23. 7. 2020 - 23. 7. 2022

?>

?>

Projekt BETTER FACTORY z razvojem integrirane inovacijske in evropske mreže podpira podjetja pri odgovoru na sodobne izzive industrije: pomanjkanje virov, pomanjkanje standardiziranih in odprtih rešitev, potrebo po transformaciji organizacijske strukture podjetij, dostop do sredstev. Vse našteto bomo dosegli z razvojem standardiziranih rešitev za proizvodna podjetja, da bodo lahko sama razvijala in proizvajala nove in personalizirane proizvode ter hkrati razvijala s proizvodi povezane storitve.

 • Status projekta V teku
 • Trajanje 1.10.2020 –
 • Status projekta
  V teku
 • Trajanje
  1.10.2020 –

?>

?>

Osrednji namen H2020 projekta LEVEL-UP je ponuditi razširljivo platformo, ki zajema celoten življenjski cikel od nastavitve digitalnih dvojčkov, posodobitvenih ukrepov za diagnosticiranje in napovedovanje delovanja fizičnih sredstev, obnovitvenih in predelovalnih dejavnosti do konca njihove življenjske dobe v skladu z I4.0.


?>

?>

Projekt OISAIR si prizadeva za vzpostavitev in razvoj odprtega inovacijskega sistema jadransko-jonske regije, ki je konkurenčen in atraktiven tako na regionalni in meddržavni ravni. Projekt želi okrepiti in izboljšati razvoj industrijskih in podjetniških dejavnosti preko sodelovanja vseh akterjev na področju, od raziskovalne sfere do vladne politike. Sodelovanje pri projektu OISAIR omogoča razvoj pristopa odprtih in povezovalnih inovacij na območju regije jadransko-jonskega območja.

Projekt OISAIR koordinira Area Science Park (Italija), v sodelovanju še s 6 partnerji: University of Basilicata; HR – National Chamber of Economy; RS – Belgrade Technology Park; SI – Ljubljana Technology Park; AL – Ministry of Finance and Economy; GR – Centre for Research & Technology Hellas. Z inovacijskimi vavčerji (eksperimenti) v okviru projekta OISAIR želimo tehnologije in patente z univerz in raziskovalnih inštitutov, ki so še v zgodnji fazi razvoja (med TRL
3 in 6), z vključitvijo MSP testirati in integrirati v komercialne aplikacije in izdelke.


?>

?>

Projekt SAMANTHA - Strateška partnerstva za poklicno izobraževanje in usposabljanje je namenjen nadgrajevaju znanja in veščin na področju aditivnih tehnologij v orodjarskem in bivalnem sektorju.


?>

?>

Namen KOC-TOP – Kompetenčni center tovarn prihodnosti je odgovoriti na potrebo partnerskih podjetij pri uvajanju kompetenc prihodnosti, ki jih potrebujejo v dobi 4. industrijske revolucije in družbe 5.0, ko se briše meja med fizičnim in digitalnim svetom.


?>

?>

Osrednji cilj projekta: izboljšati implementacijo regionalnih politik in programov, še posebej programov, usmerjenih v investicije za rast in delovna mesta, ter v te politike povezati programe teritorialnega sodelovanja, ki spodbujajo inovacije v regionalnih inovacijskih verigah pametne specializacije.

 • Status projekta V teku
 • Trajanje 1. 10. 2019 - 30. 9. 2023
 • Status projekta
  V teku
 • Trajanje
  1. 10. 2019 - 30. 9. 2023

?>

?>

Osrednji cilj projekta LIFE BioTHOP je uvedba nove bioplastične vrvice v slovenska hmeljišča. 

 • Status projekta V teku
 • Trajanje 1.7.2019 – 30.06.2022
 • Status projekta
  V teku
 • Trajanje
  1.7.2019 – 30.06.2022

?>

?>

Srednja Evropa ima velik potencial za transnacionalne možnosti sodelovanja za spodbujanje izvajanja strategij RIS3 od spodaj navzgor (bottom-up), vendar večina teh priložnosti še vedno ni izkoriščena. S projektom INTERREG: S3HubsinCE – Sprostitev potenciala transnacionalnega sodelovanja prek hubov za digitalne inovacije za spodbujanje izvajanja RIS3 želimo projektni partnerji doseči prav to.


?>

?>

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije že vrsto let sodeluje z Gorenjem pri razvoju novih gospodinjskih aparatov. Lani smo sodelovanje nadgradili s sodelovanjem v projektu SPOT: Razvoj samoadaptivnih gospodinjskih aparatov na osnovi prebojnih tehnologij.


?>

?>

 

Glavni cilj projekta MAPgears je razvoj naprednih sestavnih delov pogonskega sklopa iz polimernih materialov (zobniških dvojic), ki bodo odgovarjali zahtevam kupcev in bistveno presegali obstoječe stanje. 

 • Status projekta V teku
 • Trajanje 1. 9. 2018 - 28. 2. 2021
 • Status projekta
  V teku
 • Trajanje
  1. 9. 2018 - 28. 2. 2021

?>

?>

ZAKAJ TECOS?

 • Dolgoletne izkušnje
 • Kompetenten kader
 • Kratek odzivni čas
 • Celovite rešitve na enem mestu
 • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Študija primera

Hitro do natančnega 3D-modela rezilne naprave za potrebe izdelave nadomestnega kosa

Hitro do natančnega 3D-modela rezilne naprave za potrebe izdelave nadomestnega kosa

Stranka je morala obnoviti preveč obrabljen rotor z noži, za katerega niso imeli delavniške dokumentacije in 3D-modela. S preciznim 3D-skeniranjem originala in izdelavo funkcionalnega CAD-modela so dobili točne podatke za izdelavo nadomestnega rotorja in nožev.

Napoved deformacij termoplastičnega ohišja oljnega filtra po brizganju

Napoved deformacij termoplastičnega ohišja oljnega filtra po brizganju

Stranka je pri razvoju orodja predvidela morebitno prekomerno zvijanje brizganega izdelka ob ohlajanju (material PA66 s 30% steklenih vlaken). S pomočjo poglobljene simulacije brizganja smo vnaprej predvideli deformacije in problem uspešno razrešili.

Analiza izvedljivosti globokega vleka pločevine v eni fazi

Analiza izvedljivosti globokega vleka pločevine v eni fazi

Za dani primer (slika na desni strani) je naročnik predvideval samo eno fazo, vendar so se porajali dvomi pojava napak pri globokem vleku. Z analizo smo dvome ovrgli.

Z Moldflowom in Abaqusom do natančnih rezultatov MKE-analiz ojačanih materialov

Z Moldflowom in Abaqusom do natančnih rezultatov MKE-analiz ojačanih materialov

Izvedli smo primerjalno študijo med eksperimentalno izmerjeno nosilnostjo obravnavanega izdelka in napovedjo MKE-preračuna z upoštevanjem dejanske orientacije ojačitvenih vlaken, ki je pokazala izjemno majhno odstopanje obeh metod.

Prijava eseznam Tecos