Novice iz tekočih in zaključenih projektov

TECOS - Razvojni center orodjarstva Slovenije je kot koordinator projekta LIFE CEPLAFIB (A New Circular economy through the valorisation of postconsumer PLAstic waste and reclaimed pulp FIBer) na dan 23. September, 2021 gostil zaključno konferenco projekta, na kateri so bil predstavljeni glavni izsledki in rezultati zadnjih treh in pol let intenzivnih raziskav konzorcijskih partnerjev. Projekt LIFE CEPLAFIB je bil delno sofinanciran iz programa LIFE, edinega evropskega finančnega instrumenta Evropske komisije, ki podpira projekte ohranjanja okolja in narave ter je namenjen izključno ukrepom na področju varstva okolja, ohranjanja narave ter blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam.

Vsako leto se na forumu predstavljajo dosežki in novosti iz industrije, industrijske inovacije in inovativne rešitve, primeri medorganizacijskega prenosa znanja ter izkušenj ter uporabe novih zamisli, zasnov, metod, tehnologij in orodij v industrijskem okolju. Na strokovnih srečanjih se ugotavlja dejansko stanje v industriji ter njene zahteve in potrebe, predstavlja uspešne aplikativne projekte raziskovalnih organizacij, inštitutov in univerz, izvedene v industrijskem okolju ter primere prenosa uporabnega znanja iz znanstvenoraziskovalnega okolja v industrijo.

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije in Pisarna za prenos znanja Univerze v Ljubljani sta 8. septembra, pripravila brezplačni spletni dogodek Od ideje do prototipa in redne proizvodnje.

Inovativnost razvoja novih hibridnih materialov in komponent, ki je zadnja leta zaposloval sodelavce TECOS Razvojnega centra orodjarstva Slovenije, je kot pomemben razvojni prispevek na področju hibridnih materialov prepoznal Alfred Nobel Science Park. Organizator mednarodne konference Hibridne komponente - napredne proizvodne tehnike za hibridne materiale v strukturnih lahkih aplikacijah (Hybrid Components Meeting – Advanced Manufacturing Techniques for Hybrid Materials in Structural Lightweight Applications) je namreč na konferenci zbral podjetja in institucije z namenom predstavitve najnovejših hibridnih materialov za uporabo v lahkih strukturnih aplikacijah.

Inovativni rezultati projekta LIFE Citruspack – Biorazgradljiva embalaža za kozmetično in prehrambno industrijo kandidirajo na svetovno prepoznanem tekmovanju za izbor najboljših primerov trajnostnih embalažnih produktov - Sustainability Awards 2021. V TECOS Razvojnemu centru orodjarstva Slovenije smo kot partner projekta LIFE Citruspack ponosni, ker smo se s konzorcijem partnerjev z izjemnimi trajnostnimi produktiuvrstili v finalni izbor.

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije je kot partner projekta ADMA – European Advanced manufacturing support centre sredi maja (13. 5. 2021) gostil virtualni dogodek. Temeljni cilj dogodka z naslovom Slovenski primeri Industrije 4.0. je bil predstaviti dobre prakse slovenskih podjetij na področjih proizvodnje in digitalne transformacije ter izbrane projekte, v katerih TECOS nastopa bodisi v vlogi koordinatorja bodisi partnerja.

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije se v svojem delovanju vse bolj usmerja v zasledovanje načel trajnostnega razvoja in krožnega gospodarstva, ki bi zagotovilo implementacijo principov krožnega gospodarstva tudi partnerskim podjetjem. Skupaj z vodilnim proizvajalcem vozil za prosti čas Adria Mobil si želimo doseči prav to; z uporabo okolju prijaznejših in trajnostnih materialov zagotoviti nižji ogljični odtis.

Slovenska industrija po vzoru številnih drugih držav in regij nujno potrebuje poseben strateški inštrument, ki bo omogočal vsem proizvodnim podjetjem, predvsem pa malim in srednje velikim podjetjem (MSP), učinkovit dostop do novih tehnologij, praktično usposabljanje in prenos znanj iz znanstveno-raziskovalno-razvojnih okolij v realno industrijsko okolje. TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije se kot strateški partner SRIP Tovarne prihodnosti osredotoča na skupno pripravo strateškega instrumenta.

V okviru projekta ADMA (European Advanced Manufacturing Support Centre) vas vabimo na dogodek Learning Network: Slovenski primeri Industrije 4.0. 

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije se kot strateški partner SRIP Tovarne prihodnosti osredotoča na skupno pripravo strateškega instrumenta Nacionalni demonstracijski center tovarn prihodnosti (NDC ToP). Koncept instrumenta pripravljamo v okviru ožje delovne skupine SRIP TOP, kjer ima TECOS eno od ključnih vlog, hkrati pa smo v pripravo koncepta vključili tudi pomembne deležnike v Sloveniji, ki se že aktivno ukvarjajo z vzpostavitvijo demonstracijskih centrov; začetnika razvoja ideje v Sloveniji prof. dr. Niko Herakoviča, vodjo laboratorija LASIM na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani.

LEVEL-UP bo ponudil razširljivo platformo, ki bo zajemala celoten življenjski cikel, vse od namestitve digitalnih dvojčkov, posodobitvenih ukrepov za diagnosticiranje in napovedovanje delovanja opreme do obnove in nadgradnje opreme proti koncu življenjske dobe. Tehnologije za popravilo na kraju samem in prenova novih nadgrajenih komponent bodo načrtovane z navideznimi simulacijami za večjo zmogljivost in življenjsko dobo opreme.

V sklopu spletnega dogodka AUTOMOTIVE DAY SLOVENIA 2021, ki je dne 25. marca 2021 potekal v organizaciji Slovenskega avtomobilskega grozda GIZ-ACS in avstrijskega združenja Advantage Austria z namenom tkanja novih poslovnih vezi med avstrijskimi in slovenskimi podjetji avtomobilske industrije, je TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije prejel plaketo Nacionalne nagrade Energy Globe Award 2020.

Igralne kocke, žlice za obuvanje, škatle za shranjevanje in zaščitni elementi oprijemal v TAM-ovih avtobusih so le nekateri od primerov, v katerih je TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije skupaj z mednarodnim konzorcijem partnerjev skozi projekt LIFE CEPLAFIB prikazal nove možne načine predelave odpadne plastične embalaže in časopisnega papirja.

ZAKAJ TECOS?

  • Dolgoletne izkušnje
  • Kompetenten kader
  • Kratek odzivni čas
  • Celovite rešitve na enem mestu
  • Vrhunska oprema vodilnih svetovnih dobaviteljev

Študija primera

Hitro do natančnega 3D-modela rezilne naprave za potrebe izdelave nadomestnega kosa

Hitro do natančnega 3D-modela rezilne naprave za potrebe izdelave nadomestnega kosa

Stranka je morala obnoviti preveč obrabljen rotor z noži, za katerega niso imeli delavniške dokumentacije in 3D-modela. S preciznim 3D-skeniranjem originala in izdelavo funkcionalnega CAD-modela so dobili točne podatke za izdelavo nadomestnega rotorja in nožev.

Napoved deformacij termoplastičnega ohišja oljnega filtra po brizganju

Napoved deformacij termoplastičnega ohišja oljnega filtra po brizganju

Stranka je pri razvoju orodja predvidela morebitno prekomerno zvijanje brizganega izdelka ob ohlajanju (material PA66 s 30% steklenih vlaken). S pomočjo poglobljene simulacije brizganja smo vnaprej predvideli deformacije in problem uspešno razrešili.

Analiza izvedljivosti globokega vleka pločevine v eni fazi

Analiza izvedljivosti globokega vleka pločevine v eni fazi

Za dani primer (slika na desni strani) je naročnik predvideval samo eno fazo, vendar so se porajali dvomi pojava napak pri globokem vleku. Z analizo smo dvome ovrgli.

Z Moldflowom in Abaqusom do natančnih rezultatov MKE-analiz ojačanih materialov

Z Moldflowom in Abaqusom do natančnih rezultatov MKE-analiz ojačanih materialov

Izvedli smo primerjalno študijo med eksperimentalno izmerjeno nosilnostjo obravnavanega izdelka in napovedjo MKE-preračuna z upoštevanjem dejanske orientacije ojačitvenih vlaken, ki je pokazala izjemno majhno odstopanje obeh metod.

Prijava eseznam Tecos